Archive for juli, 2012

You are currently browsing the Theefietslog archives for juli, 2012.


Pukkel

Hij zat er al even, midden op mijn kin. Vervelend, maar ik kon me er niet zo druk om maken als ik jaren geleden deed. Als het echt zo zou opvallen, zouden mensen er toch wel wat van zeggen?

Zesennegentig jaar en net de warme maaltijd genuttigd. Terwijl ik zijn bord en bestek opruimde, keek hij me aan.
“Wat heb je daar zitten?” vroeg hij. “Daar, op je kin?”
“Een pukkel,” antwoordde ik.
“O,” zei hij, “een pukkel. En waar komt dat dan vandaan?”
“Ze komen vanzelf en ze gaan vanzelf weer weg,” was mijn reactie.
“Nou, het is anders wel een hele grote!” maakte hij het gesprek af.

Koffie

“Hoe drinkt u uw koffie?” vroeg ik.
“Zwart,” antwoordde de mevrouw.
“Ah, lekker,” zei ik, “zo drink ik hem ook.”
“Zwarte koffie is goed,” zei ze. “Echte koffiedrinkers drinken hem zwart.”
“Precies,” deed ik er een schepje bovenop. “Suiker en melk zijn voor mietjes!”
Ze lachte, terwijl haar man de kamer binnenkwam.

“Hoe drinkt u uw koffie?” vroeg ik aan haar man.
“Suiker en melk graag,” antwoordde hij.
Ik keek de mevrouw aan en ze knipoogde, terwijl haar mond bewoog.
“Mietje,” liplas ik.