Jubileum

“Vanmiddag ga ik op bezoek bij mijn broer en schoonzus,” vertelt de zesentachtigjarige met geheugenproblemen. “Ze waren gisteren vijfentwintig jaar getrouwd.”
Wellicht zijn de echtelieden pas op latere leeftijd in het huwelijk getreden, maar ik vraag het toch maar voor de zekerheid. “Vijfentwintig jaar?”
“Ja, vijfentwintig jaar. Of vijfendertig… nee, vijfenveertig?”
Ik heb haar aan het twijfelen gebracht.

“Nou ja, in ieder geval een heel eind.”

Geef een reactie

Commenting rules

  • Try to keep your comments as relevant as possible.
  • No HTML/JavaScript/BBcode.
  • Don't be abusive: No racism, homophobia or any other nastiness.
  • Feel free to express your opinion, but do so in an eloquent way.

If you do not respect these rules your comments may be edited or even deleted.